یخ بهداشتی دراک صوفی پارس در تبدیل نمادین خیابان عفیف آباد به پیاده رو

با هدف ترویج فرهنگ پیاده روی و تشویق شهروندان به انجام این کار، روز پنجشنبه نهم مهرماه سال 1394، خیابان عفیف آباد شیراز از ساعت 12 ظهر تا 24 بر روی خودروها بسته و به شکل نمادین و موقت به پیاده رو تبدیل شد.

از این رو بسیاری از افراد، فعالیت های خود را جهت معرفی به عموم مردم به نمایش گذاشتند که شرکت یخ بهداشتی دراک صوفی پارس یکی از آن ها به شمار آمد و با استقبال اکثریت مردم مواجه گردید.